Werken aan een Bewuste Economie – Wire Group

Met Wire Group willen we bijdragen aan een Bewuste Economie. Waarom? Wat bedoelen we ermee? 

Wire Group definieert een Bewuste Economie als een waarde(n) gedreven economie die gebaseerd is op een holistisch wereldbeeld: een economie die het geheel en de onderlinge samenhang tussen de dingen als uitgangspunt neemt. Vanuit bewustzijn van het geheel en waarde van al het leven is de essentie van een Bewuste Economie meervoudigewaarde-creatie. Ofwel: elke euro gegenereerde financiële winst is eveneens een afspiegeling van gecreëerde sociale en/of ecologische waarde, altijd.

Deze holistische interpretatie van economie, winst & waarde overstijgt de lineaire en schadelijke strategie van het huidige model: ‘nemen’ ten behoeve van maximalisatie van financiële winst en aandeelhouderswaarde ten koste van sociale en ecologische bronnen en meer. De inzet van de Bewuste Economie is: hoe kunnen we als mensheid een economisch model activeren dat onze verantwoordelijkheid als medebewoner, hoeder en beschermer van onze planeet reflecteert?

Welbeschouwd is het best bijzonder dat we gaandeweg een economisch model hebben omarmd dat systematisch werkelijke input en impact op ‘leven’ en -werkelijk- welzijn negeert. Door principes als financiële winst en aandeelhouderswaarde dominant te maken brengen we schade toe aan onze leefomgeving – en we vinden dat collectief nog steeds legitiem. We koppelen ons economisch systeem los van het leven waar we zelf onderdeel van zijn en zien onszelf als dominant over de natuur waar we zelf uit voortkomen. Onder het mom van nastrevenswaardige ‘economische groei’ zijn we zelfdestructief bezig. Dat getuigd niet van veel bewustzijn. ‘Groei’ op basis van zelfdestructie is een onnatuurlijk principe. Uitgaan van enkel financiële winst is kortzichtig, schadelijk en verre van ‘een duurzaam groeimodel’ weten we inmiddels.

En nu? Tijd om wakker te worden! Om ons individuele en collectieve bewustzijn te vergroten en in te zetten op transformatie van het systeem. Als dit is wat we tot nu toe gecreëerd hebben, wat gaan we dan wezenlijk anders doen en hoe? De Bewuste Economie gaat niet uit van kant en klare antwoorden maar vooral van goeie vragen. Van zowel diepgaand als praktisch onderzoek: waar schieten huidige economische principes tekort en welke nieuwe vormen en principes reflecteren de wereld & economie die we voor ogen hebben? In deze blogserie delen we over onze eigen en gedeelde zoektocht, praktijk, dilemma’s en bevindingen op weg naar een Bewuste Economie.

Alvast met de link naar de Wire focus op Bewust Vermogen: wat is onze persoonlijke rol in het verwezenlijken van een Bewuste Economie, wat vraagt het van ons – als persoon, familie, vermogenshouder – wat hebben we te bieden, in te zetten, bij te dragen?

Meer lezen over onze visie op de Bewuste Economie of wil je met ons hierover in gesprek, bezoek dan: Wire Group

Impact Alpha – Wire Group’s new impact fund-of-funds offers global footprint for Dutch family offices

First article about WPMF on Impact Alpha.

ImpactAlpha, July 16 – European investors have been leaders in sustainable investing. Institutional investors in particular have been racing to shift public equity portfolios to holdings screened for environmental, social and governance metrics. That same progression hasn’t played out in private impact investing.

Wire Group, based in the Netherlands, is working to change that, with a vision to “professionalize” impact investing for Dutch family offices. After 10 years of impact investment advisory work, the firm is launching an impact fund-of-funds targeting sustainable food and agriculture, access to clean energy and healthcare, and conservation around the globe.

“The fund builds upon our existing experience and expertise in impact investing of the past years,” Wire Group’s Carolien Wegener told ImpactAlpha.

Wire Group is looking to raise €60 million ($67.5 million) to invest in other impact funds. So far the firm has secured soft commitments and is hoping to reach a €30 million first close by the end of this year. It has also pledged to peg 50% of its own carry to the fund’s impact performance. The intent is to give clients an option for implementing the type of guidance and due diligence Wire Group offers.